PODMÍNKY PRO JARNÍ SVATBY 2020

Vzhledem k aktuální situaci související s výskytem onemocnění SARS-CoV-2 jsou od 20. dubna 2020 povoleny pouze svatby do 10 osob a za přísných hygienických podmínek.

Podrobné informace naleznete na: https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceni-pro-obce-k-postupu-pro-konani-snatecnych-obradu-od-20-dubna-2020.aspx